21Six

NEW ARRIVALS

Cập nhật những mẫu mới nhất tại store 21SIX

Ruffle Mini Dress

1.950.000 VNĐ

Shirt mini dress

1.650.000 VNĐ

Side ruffles midi dress

1.690.000 VNĐ

Ruffle Slip Dress

1.890.000 VNĐ

Oversized shift dress

2.550.000 VNĐ

BEST SELLER

Những items bán chạy nhất tại 21SIX

Double Breasted Dress

2.800.000 VNĐ

Strap Asymmetric Top

1.050.000 VNĐ

Venus Dress

2.650.000 VNĐ

Double Breasted Dress

1.980.000 VNĐ

Off-Shoulder Top

790.000 VNĐ

We’re Dedicated to Our Customers 24/7

Customer Service: 098 950 00 66